.::.   خوشنویسی   .::.

ضوابط و شرایط بخش خوشنویسی

زیربخش ها

 1. نستعلیق و شکسته نستعلیق
 2. نسخ، ثلث
 3. نقاشی خط

 

 • هنرمندان در این بخش حتما می بایست یکی از عبارات زیارت اربعین را در قالب های عنوان شده خلق و به دبیرخانه ارسال نمایند.
 • آثاری که عباراتی به غیر از عبارات زیارت اربعین به دبیرخانه ارسال شود داوری نخواهند شد.
 • هنرمندان در مرحله اول می بایست عکس اثر خود را از راه های عنوان شده به دبیرخانه سوگواره عبرات ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه در صورت صلاحدید هیئت داوران جهت بررسی اصل اثر به هنرمندان اعلام خواهد شد در تاریخ مقرر اصل اثر را به دبیرخانه ارسال نمایند.
 • در نوشتار اثر، لازم است تاویل، برداشت، گرته برداری و اقتباس از اثر یا آثار و هنرمندان مرجع، به صراحت ذکر شود. در غیر این صورت از سوگواره حذف و تمامی جوایز و امتیازات لغو می گردد.
 • آماده سازی، تامین تجهیزات، متریال، عرضه و نمایش آثار، بر عهده هنرمند است.
 • ارسال و دریافت، حمل و نقل و اجرای اثر در نمایشگاه، بر عهده هنرمند است.
 • دبیرخانه حق استفاده از آثار را در رسانه ها و اطلاع رسانی، تبلیغات فرهنگی و نمایش در داخل و خارج از کشور با ذکر نام هنرمند خواهد داشت.
 • دبیرخانه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از ارسال نامطلوب آثار و پست را نمی پذیرد.
 • هر متقاضی می تواند حداکثر با 5 تک اثر یا پروژه (یا ترکیبی از هر دو) در سوگواره شرکت نماید.